Welkom op de website van SKIA

Welkom op de website van Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling (SKIA); dé onafhankelijke stichting die staat voor goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland. Met onze expertise om op professionele wijze te certificeren, controleren en te handhaven, is SKIA dé partner voor gemeenten en werkgevers bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

Voor gemeenten
SKIA kent de huisvestingsvraagstukken en bijbehorende problematiek als geen ander. De stichting maakt daarom afspraken met gemeenten, stimuleerd beleid op maat en wordt opgenomen in convenanten om goede huisvesting voor arbeidsmigranten te waarborgen. Door de huisvesting aan SKIA over te laten, voorkomen gemeenten dat er – onbedoeld - ongewenste situaties (bijvoorbeeld overlast door overbewoning) ontstaan. Bovendien levert het gemeenten – die vaak te kampen hebben met een tekort aan handhavingscapaciteit – een kosten en tijdsbesparing op. Dankzij een dynamisch register kunnen gemeenten snel inzicht krijgen in de gecertificeerde organisaties en locaties.

Voor werkgevers
SKIA is ook de aangewezen partij voor werkgevers die zelf hun arbeidsmigranten huisvesten. Huisvesting met het SKIA-keurmerk biedt een arbeidsmigrant goede woon- en leefomstandigheden. Dat komt weer ten goede aan de motivatie van de medewerker. Het feit dat ons keurmerk ook het deel goed werkgeverschap van de werkgever controleert, betekend dat de arbeidsmigrant beschermd is tegen onderbetaling en het inhouden van onredelijke onkostenvergoedingen. Arbeidsmigranten zullen steeds vaker kiezen voor een werkgever die het keurmerk heeft. Werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben, kunnen dan ook niet meer om SKIA heen.

Voor arbeidsmigranten
Een werkgever met het SKIA-keurmerk biedt veel voordelen: de zekerheid dat de huisvesting goed is geregeld en dat uitbetaling van het loon volgens de wetgeving gaat bijvoorbeeld. Daarnaast zorgt een SKIA-werkgever voor de juiste verzekeringen, stimuleerd de Nederlandse taal op de werkvloer en adviseert hij bij de BRP-inschrijving. Redenen genoeg om te controleren of een werkgever het keurmerk van SKIA heeft.

SKIA, voor een goed en veilig leefklimaat voor alle arbeidsmigranten en eerlijke loonbetalingen.

03/02/2015

Looncriteria voor kennis- en arbeidsmigranten

De loonnormen voor kennismigranten per 2014 zijn gebaseerd op het bruto maandsalaris in plaats van het bruto jaarsalaris. In 2015 moet u – als gevolg van de correctie met het indexcijfer 3,48% – de onderstaande minimumloonbedragen toepassen voor kennis- en arbeidsmigranten.

...meer nieuws